Søg Vis menu

Kapitelstakster 2020

15. feb 2021

Fald i bygprisen og stigning i hvedeprisen

Danmarks Statistik har offentliggjort kapitelstaksterne for 2020. Tallene viser, at prisen på byg er faldet med ca. 7 % på landsplan og hele 12 % for Bornholms vedkommende i forhold til 2019. For hvedeprisernes vedkommende er der sket en stigning på landsplan på godt 5 %, mens stigningen er på godt 7 % for Bornholms vedkommende. Kornpriserne hænger sammen med høstudbyttet, og nedenfor vises tabel over høsten af byg og hvede de seneste 10 år.

Tilsvarende ses kapitelstaksterne på byg og hvede de seneste 10 år i tabellen nedenfor.