Søg Vis menu

Kapitelstakter 2017

20. feb 2018

Danmarks Statistik har offentliggjort kapitelstakster for byg og hvede

Kapitelstaksterne for Bornholm ligger for bygs vedkommende på 94,47 kr. pr. 100 kg og for hvedes vedkommende på 95,14 kr. pr. 100 kg. Nedenfor ses en graf over udviklingen i kapitelstaksten på Bornholm gennem de seneste 10 år.

 Se mere om kapitelstaksterne på Danmarks Statistiks hjemmeside.