Søg Vis menu

Klimaworkshops for landmænd

20. sep 2021

En serie af klimaworkshops for landmænd, der kan skabe forandringer på kort sigt

Bornholms Landbrug & Fødevarer vil i løbet af efteråret 2021 gøre noget ingen andre har gjort endnu. Vi vil sammen med 30 landmænd arbejde målrettet på at skabe handling i forhold til reduktion af klimagasser.

Det vil vi gøre ved at gennemføre 3 klimaworkshops, hvor formålet er at give de bornholmske landmænd viden om og idéer til tiltag, de som landmænd kan implementere nu og her, og dermed nedbringe klimaaftrykket på deres bedrift.

De 3 workshops gennemføres hos Bornholms Landbrug & Fødevarer den 12. oktober, 2. november og 24. november i tidsrummet mellem kl. 15.00–19.00. Hver workshop afsluttes med en middag.  

Jakob Lave, Udviklings- og Strategichef fra Landbrug & Fødevarer, er facilitator på de tre workshops.

Det er målsætningen, at de konkrete tiltag, som identificeres, og som vurderes at kunne implementeres indenfor 0-2 år, kvantificeres i en CO2e-nettosum.

Det er samtidig målsætningen at de konkrete mulige tiltag cost benefit beregnes, sådan at landmanden har en viden om, hvordan investeringen står mål med effekten. Den opgave udføres efterfølgende af Bornholms Landbrug & Fødevarer.

Se program for de 3 workshops her.