Søg Vis menu

Køb af foderkorn efter katastrofehøsten i 2018

24. aug 2018

Skal der indkøbes manglende foderkorn frem til høst 2019 nu?

v/ økonomirådgiver Kenneth Jensen

Vi råder vi til besindelse og kun købe korn når der er behov for det – og kun for en kortere periode ad gangen.

Baggrund:
De fleste svineproducenter skal ud og indkøbe den manglende høst inden lagrene slipper op. Købsprisen på korn er steget med 40% siden juni fra 116 til 162 kr. i august pr. 100 kg. Dette giver selvsagt usikkerhed i de strategiske overvejelser. Skal man slå til nu og sikre prisen inden den stiger yderligere? Eller falder prisen tilbage igen?

Lad os lige se på hvad der har fået prisen til at stige. Det er simple udbud og efterspørgsels mekanismer iblandet spekulation fra markedsdeltagerne. Efterhånden som høstresultaterne i EU blev realiseret og udbyttemeldinger fra Rusland, Ukraine, Australien og USA tikkede ind, så tegnede der sig et billede af faldende udbud. Kornmarkedet kan sammenlignes med aktiemarkedet. Dvs. prisen her og nu afspejles i fakta og fremtidige forventninger. Fremtidige ændringer i prisen skal således baseres på fakta og investorernes/spekulanternes fremtidige forventninger.

Fakta:
Høsten på den nordlige halvkugle er ved at være i hus og forsyningen i det kommende halve år ved at være kendt. Resultatet er en større nedgang i udbyttet, især korn. Dvs. faldende udbud. Seneste WASDE rapport fra USA, som beskriver og vurderer landbrugets produktudbud og efterspørgsel i hele verden, peger på at korn udbud og efterspørgsel er næsten uforandret fra tidligere måneder. Der produceres 2.559,33 mio tons korn og der forbruges 2.613,25 mio tons. Underskud på 53,95 mio tons. Det er kun 2,1% i ubalance. Efter rapporten er udkommet er stigninger i kornprisen stoppet og viser et lille fald (2 kr. pr. 100 kg). Det globale kornlager er på 585,64 mio tons. Det er næsten det samme  som måneden før og udgør 23% af den samlede produktion.

Rapporten noterer at kornproduktionen i EU (hovedsageligt Tyskland) falder med 7,5 mio tons korn til 137,5 mio tons i alt. Fald på 5%. Rusland er sluppet billigere end først antaget. De opjusterer med 1 mio. tons til i alt 68 mio. tons korn og vil for andet år i træk være den største eksportør af korn. Den samlede ubalance (udbud/efterspørgsel) ændrer sig kun negativt med 1,5 mio tons korn fra sidste måned på -12,61 mio tons korn til -14,11 mio tons korn idet forbruget samtidig er faldet med 5,13 mio tons korn.

Forventninger:
De fremtidige forventninger er knyttet til høstudbyttet i den sydlige halvkugle i januar 2019. De store investorers nettopositioner på hvede udgør 64% af markedet. I forhold til sidste måned er købte kontrakter øget med 2.899 stk. og solgte kontrakter med 6.616. Købte kontrakter udgør 293.285 stk. i alt og  105.237 stk. solgte kontrakter. Den seneste måneds udvikling peger på at investorerne tager gevinster hjem når fakta viser sig bedre end forventningerne.

I skrivende stund er seneste melding fra USA at majshøsten ser rigtig god ud. Maltbyg ligeså. Dette vil alt andet lige lægge et nedadgående pres på kornpriserne idet majs delvist kan erstatte foderkorn.

Konklusion:
Det afgørende er forventningerne til høsten på den sydlige halvkugle i januar. Hvis man tror på, at høstudbyttet forskubber udbuddet mærkbart i negativ retning, så er det en god idé at sikre sine kornindkøb frem til egen høst i 2019. Man skal passe på at man ikke handler overilet og agerer på baggrund af følelser. Flere landmænd melder tilbage at de pt. ikke kan købe korn hos DLG på Bornholm. Selvsagt kan der opstå usikkerhed og dermed overilede handlinger og indgå aftaler med villige leverandører fra andre steder. Til høje priser.

Selvom høsten på den nordlige halvkugle har været præget af tørke i de nordlige lande, så viser fakta, at ubalancen mellem udbud og efterspørgsel ikke er så stor som oprindeligt forventet og at de stigende kornpriser skyldes spekulation. Derfor råder vi til besindelse og kun købe korn når der er behov for det – og kun for en kortere periode ad gangen.