Søg Vis menu

Konference om præcisionsjordbrug

7. feb 2020

Hør om den nyeste udvikling, anvendelse samt fremtidsperspektiverne i digitale teknologier i planteproduktion

Mandag den 2. marts kl. 9.30-16.00 afholder SEGES og Landbrug & Fødevarer konference om præcisionslandbrug på Hotel Legoland, Åstvej 10, Billund.

Digitale teknologier er et vigtigt element i et konkurrencedygtigt og klimabevidst dansk landbrugs- og fødevareerhverv, og på konferencen præsenteres de nyeste resultater, løsninger og digitale teknologier, der er med til at skabe fremtidens landbrug.

Du får overblik over, hvordan brug af digitale teknologier i planteproduktion kan optimere produktionen, og samtidig have positive miljømæssige effekter. De digitale fremtidsperspektiver belyses blandt andre af landmænd, forskere og landbrugsindustrien.

Programmet rummer en række spændende indlæg, f.eks.

  • Hvor er den digitale maskinbranche på vej hen?
  • Fremtidsperspektiver for en dansk klima- og miljøvenlig planteproduktion.
  • Kvælstofgødskning uden miljøproblemer.
  • Debat under temaet ”license to produce”med Henrik Studsgaard, departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, Tænketanken Frej, Thor Gunnar Kofoed, viceformand for Landbrug & Fødevarer, Nicolai Hansen, rådgiver, bestyrelsesmedlem og formand for Landbrug & Fødevarers Forsknings- og Uddannelsesudvalg.

Der vil desuden være postersessioner og netværksmuligheder. Det er muligt at medbringe en poster.

Se program for konferencen her.

Priser
Prisen for at deltage i konferencen er 325 kr. ekskl. moms pr. person. Elever fra landbrugsskoler og andre studerende får studierabat og kan deltage i kongressen for kun 170 kr. ekskl. moms.

Der er tilmelding til konferencen på https://futurecropping.dk/