Søg Vis menu

Krav om målrettede efterafgrøder også i 2020

26. nov 2019

Kravet til målrettede efterafgrøder forøges fra 130.000 ha til 380.000 ha

Regeringen har nu landet sin aftale om fremrykning af målrettet regulering, så der igen i 2020 er krav til målrettet kvælstofregulering.

Landbrug & Fødevarer var hurtigt ude med en reaktion på regeringens beslutning om at fremrykke den målrettede kvælstofregulering fra 2021 til 2020 og har i utvetydige vendinger forklaret, hvor uacceptabelt det er. L&F kalder beslutningen for ubegrundet, da man ikke har kunnet få dokumentation for, at fremrykningen er nødvendig i forhold til målsætningerne i vandplanerne. L&F har sagt til regeringen, at erhvervet meget gerne – sammen med stat og kommuner – vil lægge sig i selen for at fremrykke indsatser med de frivillige kollektive virkemidler uden for markerne i stedet for målrettet regulering. Landmændene har hidtil stået i kø for levere sådanne indsatser.

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort kort over indsatsbehovet i 2020, og for Bornholms vedkommende ligger indsatsbehovet i følge kortet på 1 til 10 %. Går vi ind i den bagvedliggende tabel, ser det ud til, at behovet på Bornholm kun er på 1,4 %. Der vil i 2020 kun være en enkelt ansøgningsrunde, der åbner samtidig med åbningen af fællesskemaet primo februar. Tidligere har man ansøgt efter først-til-mølle princippet, men i 2020 vil ansøgningerne først blive behandlet efter ansøgningsfristen, og der prioriteres efter markens retention og markstørrelse.


Landbrugsstyrelsens kort over indsatsbehovet i 2020

Tilskuddet til den målrettede kvælstofregulering bliver på 500 kr./ha efterafgrøder. I 2020 bliver tilskuddet givet som støtte under EU's Landdistriktsprogram og ikke længere som de minimis-støtte. Dermed er der heller ikke længere et økonomisk støtteloft for, hvor meget man kan søge over en treårig periode.

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside eller læs Landbrugsstyrelsens faktaark om den målrettede regulering her.