Søg Vis menu

Krydsoverensstemmelse (KO)

22. jan 2019

Det kan koste dig dyrt ikke at have styr på reglerne på din bedrift

v/ Kirsten Kyndesen og Torben Videbæk

Manglende opfyldelse af krydsoverensstemmelseskravene kan koste en reduktion på op til 5% af støtten ved første gangs foreteelser og fra 15% og opefter ved gentagelser.
Torben Videbæk er Bornholms Landbrug & Fødevarers KO-konsulent og Kirsten Kyndesen rådgiver indenfor dyrevelfærdsområdet på svineområdet. Kontakt os, hvis du ønsker et tjek af din ejendom/produktion.  

Siden 2005 har der været en sammenkobling mellem udbetaling af støtte og overholdelse af en række krav – den såkaldte krydsoverensstemmelse.

Der er i alt 103 krydsoverensstemmelseskrav, og disse er fordelt inden for tre områder:

 • Miljø, klimaforandring og god landbrugs- og miljømæssig stand for jord (GLM)
 • Folke-, dyre- og plantesundhed
 • Dyrevelfærd

Bemærk, at reglerne om KO gælder for hele bedriften (hele CVR-/CPR-nr.), dvs. alle landbrugsaktiviteter og ikke-landbrugsaktiviteter, og omfatter både de til bedriften hørende landbrugsarealer samt ikke-landbrugsarealer.

Seneste top10 fra 2016 over overtrådte krav baseret på afgjorte sager:

 1. Forkert/mangelfuld indberetning af oplysninger i besætningsregister for kvæg
 2. Manglende overholdelse af kvælstofkvoten
 3. Mangelfuldt tilsyn og håndtering af syge dyr
 4. Opbevaring af kompost i marken lever ikke op til retningslinjerne
 5. Mangelfuld registrering af medicin
 6. Forkert anvendelse af medicin til landbrugsdyr og manglende overholdelse af tilbageholdelsestid
 7. Overtrædelse af harmonireglerne
 8. Ikke korrekt øremærkning af kreaturer
 9. Mangelfuld opfyldelse af krav om beskæftigelsesmateriale til svin
 10. Forkert/mangelfuld indberetning af oplysninger i besætningsregister for får og geder

KO-kontrollen varetages af Landbrugsstyrelsen, og de gennemfører årligt kontrol på min. 1 % af bedrifterne. 20-25 % vælges tilfældigt, og resten er risikobaseret ud fra type, størrelse og antallet af tidligere overtrædelser.

I forbindelse med besøget har kontrollanterne adgang til at kontrollere hele din bedrift, herunder marker, dyr, tekniske anlæg, dokumenter, elektroniske data og lignende. Samtidig har de lov til at tage billeder og optage video. Bemærk, at de også har adgang til private dele af din bolig uden en retskendelse, hvis de mener, det er relevant.

Hvis du ikke selv kan være til stede under kontrollen, skal du finde en stedfortræder. Det anbefales desuden at få bistand fra din konsulent eller dyrlæge under kontrollen.

Læs mere om kontrollen, den efterfølgende rapport og klagemulighederne her.