Søg Vis menu

Kursus i rottebekæmpelse

8. feb 2019

Så er der mulighed for at komme på R2-autorisationskursus på Bornholm

Bornholms Landbrug & Fødevarer er blevet godkendt som udbyder af R2-autorisationskurset i samarbejde med Bornholms Regionskommune, der står for undervisningen.

Vi har fastsat datoen for vores første rottebekæmpelseskursus, der kommer til at løbe af stablen

 • tirsdag den 19. marts kl. 8.30-16.00

på Kannikegaard.

Undervisere på kurset er Kenneth Hennings og Hanne-Jytte Vejdiksen, Natur & Miljø, BRK. Begge undervisere har R1-autorisation og praktisk erfaring i rottebekæmpelse.

På kurset vil følgende emner blive gennemgået:

 • Lovgivning, organisering mv.
 • Kommunens handlingsplan
 • Rotter og rottebiologi
 • Forebyggelse og bekæmpelse i praksis, baseret på eksempler
 • Antikoagulanter og andre kemiske bekæmpelsesmidler
 • Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB)
 • Miljøstyrelsens nationale database ”Rottereden”

Kurset afsluttes med en test, der skal bestås for at man kan opnå sin autorisation.

Følgende uddannelser er adgangsgivende til kurset:

 • S1, S2 og S3-autorisationer (sprøjtecertifikat mv.)
 • G1 og G2-autorisationer (gasning)
 • F1-autorisation (forhandlercertifikat)
 • ADR-certifikat samt
 • Videregående uddannelser indenfor medicin, kemi og biologi adgangsgivende.

Har man ikke en af ovennævnte uddannelser, kræver det en godkendelse fra Miljøstyrelsen at blive optaget på kurset.

En R2-autorisation giver adgang til at foretage bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom, dvs. man skal stå som tinglyst ejer af ejendommen. Hvis et I/S, A/S eller ApS står som ejer af ejendommen, kan landmanden ikke opnå en R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på den pågældende ejendom. Hvis landmanden driver sit landbrug i selskabsform, men personligt står som tinglyst ejer af ejendommen, så kan landmanden opnå R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på den pågældende ejendom.

Bekæmpelsen af rotter kan efter opnået R2-autorisation ske ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler godkendt hertil i henhold til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, og bekæmpelsen kan først påbegyndes efter, at den R2-autoriserede person skriftligt har givet kommunalbestyrelsens besked om, at vedkommende varetager bekæmpelsen på den pågældende ejendom. Bekæmpelsen skal foregå i overensstemmelse med kommunens rottehandlingsplan.

Kurset er et heldagskursus. Prisen for deltagelse i kurset er 1.050 kr. inkl. forplejning og materialer. Kurset bliver kun gennemført ved min. 10 deltagere, og der kan maks. være 30 deltagere på kurset.

Selve autorisationen udstedes via MAB, og prisen er ca. 230 kr. Autorisationen har en gyldighed på 5 år, hvorefter man skal på opfølgningskursus.

Tilmelding til kurset på tlf. 5690 7872 eller mail le@blf.dk senest onsdag den 13. marts.