Søg Vis menu

Kusus i præcisionsjordbrug

20. jan 2020

I samarbejde med SEGES afholder Bornholms Landbrug & Fødevarer kursus i præcisionsjordbrug

Vil du udvikle dine kompetencer inden for præcisionsjordbrug i planteavlen og få det sidste skub til at komme i gang på egen bedrift? Så skal du deltage i dette kursus, der sætter fokus på både det teoretiske grundlag for at praktisere præcisionsjordbrug og den praktiske vinkel fra markprogram til traktor, så du er godt rustet til at praktisere præcisionsjordbrug på dine marker.

Undervisere og indlægsholdere på kurset er eksperter inden for området fra SEGES:

  • Marian Damsted Thorsted, specialkonsulent, planteværn
  • Torkild Birkemose, landskonsulent, gødskning
  • Carl Aggerbo, salgskonsulent
  • Henning Sjørslev Lyngvig, landskonsulent, markteknik

Derudover vil der være indlæg om erfaringer og udfordringer med præcisionsjordbrug ved Mathias Weber, SLF, ligesom Torben Thorsen fra Thorsen Teknik holder indlæg.

På kurset vil følgende emner blive gennemgået:

  • Baggrunden for graduering af gødning, planteværn og udsæd. Hvad ligger til grund for anbefalingerne, og hvad er de dokumenterede effekter af at graduere. Sådan skal variation i marken fortolkes i relation til gødskning, udsæd og planteværn.
  • Digitaliseringsværktøjer til din bedrift – overblik, benchmark og datahåndtering (Farmtracking, CropManager, Mark Online, CropSat).
  • Tildelingskort i CropManager – sådan gør du.
  • Maskintjek – hvad der skal til for at din maskinpakke er klar til præcisionsjordbrug, og hvor kan du få hjælp, når teknikken driller. Hvad kan vi med sprøjteteknikken – injektion, pulserende dyser, interval for dosis med konventionelle dyser, On/off tildeling.
  • Præcisionsjordbrug i praksis – erfaringer og udfordringer fra landboforeningen SLF med at komme i gang med præcisionsjordbrug på bedriften.
  • Næste skridt indenfor præcisionsjordbrug – udbyttekort i CropManager, designergylle, ukrudt- genkendelse via sensorer og fastsættelse af absolut kvælstofbehov ud fra satellit.

Kurset løber over to dage, den 6.-7. februar, med start kl. 9.30 torsdag den 6. februar, hvor der vil være indlæg om graduering og digitaliseringsværktøjer samt praktiske øvelser frem til kl. 18.00. Fredag den 7. februar foregår dels på Kannikegaard, dels på Brogaard, Søndre Landevej 49, 3720 Aakirkeby, hvor der er maskintjek og samling af maskine.

Prisen for deltagelse i dette to-dages kursus er kr. 4.500 ekskl. moms pr. deltager inkl. forplejning ved 15 deltagere. Ved flere deltagere bliver prisen lavere. Tilmelding senest den 27. januar til planterådgivningen.

Se program for dagene her.