Søg Vis menu

Kvælstofprognosen 2017

14. mar 2017

Mindre gødningsbehov i 2017 end normalt

Kvælstofprognosen 2017 er offentliggjort og viser et mindre behov end normalt for tildeling af kvælstof til afgrøder på finsand, blandet sand- og lerjord og lerjord.

Som følge af mindre nedbør i hele landet i efterårs- og vintermånederne end gennemsnittet for de foregående 10 år er der mere kvælstof tilgængeligt i jorden end normalt. I område A, det røde område som Bornholm ligger i, har nedbørsmængden således været 92 mm lavere end gennemsnittet for de seneste 10 år, mens den i område B har været hele 179 mm lavere.

Dermed er kvælstofbehovet på Bornholm 5 kg N lavere pr. ha end normalt på JB 2 og 4 og derover.