Søg Vis menu

Kvælstofprognosen 2018

16. mar 2018

Landbrugsstyrelsen har netop offentliggjort kvælstofprognosen

Som følge af de store nedbørsmængder, vi har fået landet over, må der tildeles mere kvælstof til markerne i hele landet.

Bornholm ligger i det såkaldte kategori A-område, der har været hårdest ramt af megen nedbør, og her må der tildeles 10 kg N mere pr. ha på marker med vinterkorn og vårsåede afgrøder, hvor der er tale om JB 2 (finsand) og JB 4 og derover.