Søg Vis menu

Kvælstofprognosen 2021

15. mar 2021

Kvælstofprognosen gælder for marker med vinterkorn og vårsåede afgrøder

Kvælstofprognosen, der netop er offentliggjort, viser, at der i år er et mindre behov for tilførsel af kvælstof, end kvælstofnormerne foreskriver, da der er mere kvælstof tilgængeligt i jorden end normalt. 

Som det fremgår af nedenstående kort, nedsættes kvælstofbehovet på Bornholm for JB  2 og 4 med 10 kg N/ha og for JB 5 og 6 og JB 7-9 nedsættes kvælstofbehovet med 5 kg N/ha i forhold til normen. 5 kg N/ha svarer til 18,5 kg/ha NS 27-4 eller 24 kg/ha NPKS 21-3-10.

For JB 1 og 3 og JB 11 er der ingen ændringer.

Hvis man vil have udarbejdet en ny gødningsplan, der tager højde for kvælstofprognosen, kan man ringe ind til planteavlskontoret.

Kvælstofprognosen gælder for marker med vinterkorn og vårsåede afgrøder. Ifølge Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække skal bedriftens samlede kvote for kvælstof korrigeres efter kvælstofprognosen for planperioden.

Kvælstofprognosen er indstillet af Normudvalget, der består af repræsentanter fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, SEGES, Fødevareministeriet og Landbrugsstyrelsen.

Kvælstofprognosen 2021 er baseret på N-min-målinger i jorden, som er foretaget i løbet af de første 14 dage af februar 2021. Målingerne er lavet på 105 marker fordelt over hele landet. Resultaterne er suppleret med modelberegninger og dernæst sammenholdt med gennemsnittet af tilsvarende målinger i perioden 2010-2020.

Er jordens aktuelle indhold af kvælstof større end gennemsnittet, er prognosen negativ. Er indholdet lavere, er den positiv.