Søg Vis menu

Landbrug & Fødevarers klimavision

15. mar 2019

Danske fødevarer skal være klimaneutrale i 2050

Landbrug & Fødevarers fællesbestyrelse for danske landmænd og fødevarevirksomheder har vedtaget en klimavision om, at fødevareerhvervet skal være klimaneutrale senest i 2050 med en produktion svarende til i dag eller større. Klimaneutraliteten handler om, at der ikke skal udledes flere klimagasser, end der optages.

Vi står over for en stor udfordring med på den ene side befolkningstilvækst og øget fødevareefterspørgsel og på den anden side behovet for et mindre klimaaftryk. Her er det vigtigt, at vi fastholder fødevareproduktionen i Danmark frem for at overlade fødevareefterspørgslen til lande, der er mindre effektive, end vi er. I Danmark kan vi bryste os af, at vores fødevareproducenter allerede er blandt de dygtigste og mest klimaeffektive i verden!

Visionen skal realiseres i et ”partnerskab” med Danmark, for godt nok er der potentiale for at nedsætte klimaaftrykket i kendte metoder og ny teknologi, men det kræver også, at vi går helt nye veje, for at vi kan blive klimaneutrale fra jord til bord. Her kommer partnerskabet ind i billedet, da universiteterne skal bidrage med viden, virksomhederne med nye produkter, staten med den ressourcer, og landmændene med den praktiske knowhow. Og så skal forbrugerne bakke op om klimaeffektive danske varer.

Du kan læse meget mere om klimavisionen på L&Fs hjemmeside – eller i ”Klima-neutral 2050”. Se også L&Fs klima-video.

Medlemmer af Bornholms Landbrug & Fødevarer får en chance for at høre mere om L&Fs klimavision i forbindelse med vores generalforsamling på onsdag den 20. marts, hvor kommunikationsdirektør i Landbrug & Fødevarer, Christian Hüttemeier, vil holde indlæg kl. 18.45-19.15.