Søg Vis menu

Landbrugets bidrag til grøn og bæredygtig udvikling på Bornholm

3. jan 2017

Landbruget jagter konstant effektiviseringer, også inden for energiområdet, og det gavner også miljøet. Landbruget på Bornholm skruer fortsat ned for energiforbruget. Mere end 30 virksomheder har i løbet af 2015 valgt at gennemføre energispare-projekter i samarbejde med Bornholms Landbrug og realiseret en besparelse på næsten 1,6 GW.

Af virksomhedsrådgiver Klaus H. Petersen

Medierne elsker at udstille landbruget som den store miljøsyndebuk. Men landbruget investerer også løbende i nyere teknologi, og i 2016 blev der investeret mere end 4,4 mio. kr., der nedsætter energiforbruget. I 2016 har Bornholms Landbrug hjulpet mere end 30 virksomheder med at hjemsøge energisparetilskud og indsamlet dokumentation for energibesparelse svarende til 1.574.791 kWh. En typisk dansker bruger ifølge Energistyrelsen i gennemsnit 1.568 kWh pr. år, mens en gennemsnitsfamilie på 2 voksne og 2 børn bruger 6.300 kWh om året. Dvs. at besparelsen svarer til årsforbruget for ca. 250 familier.

I 2016 har Bornholms Landbrug udvidet kundekredsen gennem det strategiske samarbejde med Gefion, og vi har betjent kunder både på Fyn, Sjælland og Lolland med energirådgivning.

Hvis man regner på tilskudsprocenterne, er der i gennemsnit opnået et tilskud på 33 %. Dog er tilskuddet meget varierende. De største tilskud udløses ved investeringer i energieffektiv varmeforsyning såsom biobrændselsanlæg. Her udgør enkelte tilskudsprocenter hele 60 %. Udskiftning af ventilation og belysning ligger typisk på 18-30 %.

Nogle eksempler på projekter i landbrugssektoren, som kan udløse energispare-tilskud. Listen er ikke udtømmende!

  • Varmeforsyning, herunder biobrændselsanlæg, varmepumper
  • Ventilation
  • LED-belysning + lysstyring
  • Traktor og maskininvestering

Energisparetilskuddet har ikke nogen sammenhæng med PSO-afgiften og fortsætter som tilskudsform foreløbig frem til 2020. Læs mere om energispareordningen her: http://sparenergi.dk

Husk på at samtlige virksomheder kan få energisparetilskud, hvis der er investeret i mere energieffektive løsninger f.eks. LED-belysning. Dvs. denne tilskudspulje er ikke kun forbeholdt landbruget, og kan søges løbende hele året.

Hvis din virksomhed står over for en investering, som virker energibesparende, så husk at undersøge mulighederne for tilskud, før du skriver under på købskontrakten. Ring eller skriv til virksomhedsrådgiver Klaus H. Petersen, tlf. 56907843, e-mail: khp@bornholmslandbrug.dk