Søg Vis menu

Landbrugsstyrelsens satellitkontrol

18. sep 2020

Ny app til at besvare høringsbreve ved manglende opfyldelse af aktivitetskravet

Sidste efterår indførte Landbrugsstyrelsen satellitbaseret kontrol af, hvorvidt støttebetingelserne er overholdt på arealer med 1-årige afgrøder og på græs- og brakarealer. Resultatet af satellitkontrollen markeres med et såkaldt trafiklyssystem, hvor markerne bliver markeret med grøn, gul eller rød.

Det er muligt at se trafiklyset for sine egne marker i internetmarkkortet (IMK) i Landbrugsstyrelsens Tast-selv service. Log på tastselv.fvm.dk med NemID og gå ind i Markkort, hvor du vælger Korttemaer, Marker, Eget trafiklys 2020 (se billedet nedenfor). Vær opmærksom på, at der er en mindre forsinkelse på det, der vises i trafiklyssystemet, da Landbrugsstyrelsen skal analysere data, inden de vises i systemet, og det tager 7 til 14 dage.

Brakarealer, der er tilmeldt sommerslåning, skal slås mindst én gang i perioden 1. august til 25. oktober. Satellitbillederne kan vise, om dette aktivitetskrav er opfyldt. Hvis det er tilfældet, vil marken blive markeret med grøn. Er brakarealet ikke slået, markeres marken med gul. Græsmarker skal afgræsses eller slås mindst 1 gang/år.

Marker, der ikke opfylder aktivitetskravet, vil være gule frem til den 11. oktober, hvorefter de bliver røde. Hvis ens marker er blevet røde, vil man modtage høringsbrev fra Landbrugsstyrelsen i Tast selv-service. Landbrugsstyrelsen har i sidste uge lanceret en app, der skal bruges til besvarelse af disse høringsbreve. Med appen kan man tage billeder af de marker, Landbrugsstyrelsen har markeret med rød, til at bevise, at man har opfyldt aktivitetskravet. Man har frem til den 25. oktober til enten at opfylde aktivitetskravet eller ændre i sit fællesskema ved at tage marker eller dele af en mark, der ikke opfylder aktivitetskravet, ud af sin ansøgning.

Vær opmærksom på, at du skal logge på appen for at sende høringssvar, og hvis du logger på Tast selv-service med nøglefil i dag, skal du have bestilt et fysisk nøglekort for at kunne logge ind i appen, da nøglefiler ikke virker på telefoner og tablets.

På Landbrugsstyrelsens hjemmeside finder du information om appen og vejledning til at besvare høringsbrev om røde marker.