Søg Vis menu

Lempet kontrol af efterafgrøder

31. aug 2018

Som følge af tørken lemper Landbrugsstyrelsen kontrollen af efterafgrøder

Landbrugsstyrelsen har netop meddelt, at de i år i kontrollen vil fokusere på, om efterafgrøderne er veletablerede. Det betyder, at de vil vurdere, om der er sået en efterafgrøde efter almindelige driftsmæssige principper og forhold, og om efterafgrøden fremstår veletableret og jævnt fordelt over hele arealet.

Under typiske vejrforhold er der krav om, at efterafgrøderne har en bestemt dækningsgrad på marken i forhold til tidspunktet for kontrollen. Jo senere på året kontrollen bliver gennemført, jo større dækningsgrad skal afgrøderne have på marken for at blive godkendt.

Læs om dækningskravet i kontrolinstruksen om efterafgrøder side 15

Da efterafgrøderne mange steder vil have en mere begrænset vækst i år på grund af den senere etablering, vil Landbrugsstyrelsens kontrollører ikke altid kunne forholde sig til dækningskravet, når de kontrollerer. I disse tilfælde vil de i stedet vurdere, om efterafgrøderne er veletablerede.

Hvis efterafgrøderne hverken har en tilstrækkelig dækningsgrad eller er veletablerede og jævnt fordelt på arealet, vil arealet blive underkendt.

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside - klik her.