Søg Vis menu

L&F får forlænget frist på udbringning af fast husdyrgødning

25. nov 2019

Fristen for udbringning af fast husdyrgødning og affald forlænges frem til den 30. november på lerjord (JB 5-11)

På opfordring af Landbrug & Fødevarer har Landbrugsstyrelsen besluttet at forlænge fristen for udbringning af fast husdyrgødning og affald til den 30. november på lerjord (JB 5-11).

Årsagen til, at Landbrugsstyrelsen meddeler dispensationen, er de vanskelige vilkår for efterårsarbejdet i markerne som følge af den megen regn, der er faldet. En udnyttelse af dispensationen på lerjord forudsætter, at den faste organiske gødning kan udbringes forsvarligt og nedbringes efter reglerne, så en udskydelse af fristen for udbringning må derfor ikke føre til udbringning af gødning på frossen, vandmættet eller snedækket jord eller på jord, hvor der i øvrigt er risiko for tab pga. overfladeafstrømning, og gødningen må kun nedbringes i situationer, hvor den kan nedbringes inden for 4 timer.

Landbrugsstyrelsen har ikke meddelt dispensation for sandjord, fordi det her vurderes mest hensigtsmæssigt, at udbringning af fast husdyrgødning og fast affald udsættes til efter den 1. februar.