Søg Vis menu

Lokale vejrstationer fra FieldSense

23. okt 2018

Få adgang til vejrdata på dine marker via FieldSense vejrstationer

Der er nu mulighed for at blive tilknyttet et netværk af lokale vejrstationer leveret af firmaet FieldSense. De vejrstationer, der vil blive sat op, er 3. generation af vejrstationer, og de måler vindhastighed, lysindfald og UV, lufttryk, luftfugtighed, temperatur, nedbør og jordtemperatur. Når der kommer en 4. generation af vejrstationerne, bliver der skiftet til dem uden, at det koster ekstra.

Bornholms Landbrug & Fødevarer påtænker at købe et antal vejrstationer og sætte dem op med passende afstand. Så kan man som landmand købe sig adgang til at se data fra vejrstationerne. Det vil give mulighed for også at se data i nærheden af marker, som ligger langt fra gården.

Vi håber, at mange vil abonnere på adgangen til vejrdata, så vi kan få en god dækning over hele Bornholm. Disse data vil være en stor hjælp, når man skal vurdere, om vejret er stille nok til at sprøjte, hvornår der skal svampebekæmpes, om tidspunktet er inde til såning af forskellige afgrøder og mange andre vejr- og klimaafhængige beslutninger. I første omgang bliver stationerne sat op i nærheden af de landmænd, der tilmelder sig.

Det bliver kun landmænd, der har tilmeldt sig, der får adgang til at se data fra vejrstationerne. Hvis du er interesseret i adgang til vejrdatanetværket, kan du kontakte planterådgivningen.