Søg Vis menu

Markfuglevandring

28. jun 2022

Tirsdag den 5. juli kl. 19-21 afholdes markvandring i projektet Agerlandets fugle

Så er der igen mulighed for at komme på markvandring i projekt Agerlandets Fugle. Projektet er et samarbejde mellem Bornholms Landbrug & Fødevarer og de lokale afdelinger af Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening og har til formål at fremme bestanden af agerfugle i det åbne land. I løbet af en 3-årig periode, der kører fra 2020-2023, gør de 8 deltagende landmænd en indsats for at forbedre leve- og ynglevilkårene for viber, lærker og agerhøns.


Agerhøns

Markvandringen foregår hos Hans Verner Hansen på Skovvang, Lyrsbyskov 4, Østermarie. Hans Verner blev i februar 2022 udnævnt til Årets Agerfugle-landmand, fordi han gør en stor indsats for at tilgodese - ikke bare agerlandets fugle - men agerlandets biodiversitet i det hele taget. Hans Verner dyrker sine marker efter den såkaldte CA-metode, dvs. pløjefrit og med mange efterafgrøder. Det ser agerlandets fugle ud til at kvittere for.

På markvandringen kan man bl.a. høre konsulenter fra foreningerne bag projektet fortælle om agerfuglenes krav til levesteder og om hvad man som landmand skal gøre for at fremme agerlandets fugle og undgå at køre i deres reder.


Vibeæg

Af hensyn til forplejningen er der tilmelding til markvandringen senest mandag den 4. juli kl. 12 til ef@blf.dk eller sms til 2462 2384.

Se hele programmet for markvandringen her.


Vibelavning