Søg Vis menu

Medlemsmøde om uddannelse af fremtidens landmænd

11. jan 2019

Kom til fyraftensmøde onsdag den 23. januar kl. 15.30-17.30

Bornholms Landbrug & Fødevarer inviterer alle landmænd til medlemsmøde, hvor uddannelse af fremtidens landmænd er på dagsorden. På trods af at landbruget er en god arbejdsplads, oplever vi en stor udfordring i at tiltrække unge til erhvervet. Der er rigtigt mange ting, der kan og skal gøres, for at landmandsuddannelsen kan blive mere attraktiv. Løsningen er ikke enkel og skal findes hos alle parter, elever, praktikpladser, skoler og (Bornholms) Landbrug & Fødevarer.

Bornholms Landbrug & Fødevarer sætter i 2019 fokus på landbruget som den gode arbejdsplads, herunder på arbejdsmiljø og rekruttering og dermed også på uddannelsen af fremtidens landmænd. På medlemsmødet deltager også forstanderen fra Landbrugsskolen Sjælland Henrik Lysemose Jensen, uddannelsesvejleder Anne Birgitte Duus og et par elever, som er i gang eller netop færdig med uddannelsen. De vil fortælle om uddannelsen, status samt de udfordringer skolerne oplever. Vi opfordrer derfor alle landmænd, som har eller påtænker at have elever, til at møde op.

Fokus ved mødet vil blive, hvordan vi forbedrer vores rekruttering, hvordan vi fastholder eleverne i uddannelsen både på skolen og i praktiktiden. Hvad kræver det af en landmand, når han skal have elever. Og til sidst, hvordan fastholder vi de unge, når de er færdiguddannede, så de ikke forsvinder ud i et andet erhverv efter endt uddannelse.

Program kl. 15.30-17.30:

 • Velkomst
 • Henrik Lysemose Jensen og Anne Birgitte Duus, orientering om status og udfordringer
 • Igangværende eller en netop uddannet landmand deler erfaringer.
 • Hvad gør vi nu, Henrik Lysemose Jensen, Christian Møller Holm og Thomas Bay Jensen
  • Hvad kan skolerne gøre?
  • Hvad kan landmændene gøre?
  • Hvad kan BLF gøre?
 • BLF-præsentation af ny uddannelsesservice
 • Afslutning, hvad gør vi så?

Vi håber at mange deltager, da uddannelsen af fremtidens landmænd står højt på dagsorden hos BLF men også for hele erhvervets fremtid.