Søg Vis menu

Midlertidig lukning af Ø90 og Summax

31. aug 2018

Fra torsdag den 6. september kl. 16.00 lukkes Ø90 og Summax pga. omlægning

For at reducere driftsudgifterne til Ø90 og Summax har SEGES i samarbejde med IBM gennem en længere periode arbejdet på at omlægge it-driften af Ø90. Det har været et stort projekt, der nu afsluttes af et omfattende testarbejde, og i forbindelse med igangsætningen af projektets fase 1 vil det være nødvendigt at holde Ø90 og Summax lukket.

Lukning af Ø90 vil finde sted fra torsdag den 6. september kl. 16.00 til senest mandag den 10. september kl. 6.00.

Lukning af Summax vil finde sted fra torsdag den 6. september kl. 16:00 til fredag den 7. september kl. 08:00

I den udstrækning opdatering, test mv. kan afsluttes tidligere, vil Ø90 blive genåbnet, og der vil blive udsendt information herom. Status om igangsætning kan følges løbende på O90.dk.

Husk i øvrigt, at vi den 10. oktober afholder opdaterings- og uddannelsesdag i Summax på Kannikegaard. Vi har inviteret en ekspert fra SEGES til Bornholm for at tilbyde de medlemmer, der allerede bruger Summax en opdatering på de eksisterende og de nyeste funktioner og dels at tilbyde medlemmer, og kunder, der ikke bruger Summax en orientering om de muligheder der ved anvendelsen af Summax.