Søg Vis menu

Miljøet er stadig i fremgang

24. jan 2017

Landbruget har været en tur i mediemøllen, da resultaterne fra NOVANA-programmet for 2015 blev offentliggjort mandag den 16. januar

v/ Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer

Allerede fredagen før NOVANA-rapportens offentliggørelse var resultaterne anledning til stor debat, fordi DR og Danmarks Naturfredningsforening følte sig kaldet til ikke bare at fokusere på en svagt stigende kvælstofudledning men også at benytte lejligheden til at give landbruget skylden.

NOVANA-programmet er en omfangsrig overvågning af vandløb, søer og have, men særligt N-udledningen har trukket overskrifter, mens gode takter for grundvand og Natura-2000-områder har fået mindre opmærksomhed.

Ifølge NOVANA-rapporten er kvælstofudledningen i vandløb, søer og have steget for tredje år i træk, og DR var ikke sen til at konkludere, at det er landbrugets skyld.

44 pct. mindre kvælstof
Konklusionen i NOVANA-rapporten er, at der er sket et stort samlet fald i udledningen af kvælstof på hele 44 procent i perioden 1989-2015. Og sandheden er, at man ikke på baggrund af en meget kort årrække kan sige, at kurven er knækket, og trenden nu er stigende udledning. På langt sigt vil vi stadig se en faldende tendens i udledningen, blandt andet fordi der fortsat er stort fokus på at udvikle og bruge nye sorter og nye dyrkningsmetoder, der er mere kvælstofeffektive.

L&F kritiserer DR
Landbrug & Fødevarer har derfor kritiseret DR’s og Danmarks Naturfredningsforenings udlægning af teksten, og heldigvis gik Poul Nordemann Jensen, der er en af rapportens hovedforfattere, også i medierne og forklarede sagens rette sammenhæng.

Poul Nordemann Jensen siger, at den svage stigning, der er set de seneste år, muligvis kan henføres til stigende temperaturer eller mere vinternedbør, og at der således ikke er noget i NOVANA-programmets statistikker og målinger, der indikerer, at landbruget er årsag til en øget udvaskning, eller at der i det hele taget skulle være tale om en ændret trend.

I 2015 var nedbørsmængden den næsthøjeste siden 1990, og en stor del faldt i efteråret. Det gav vanskelige betingelser for høsten, der blev sen, og etableringen af efterafgrøder og vintersæd blev ligeledes ringe. Alt andet lige har det resulteret i en større udledning end normalt.

Intet med Fødevare- og Landbrugspakken af gøre
Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, har skrevet i et debatindlæg, at grundlaget for Fødevare- og Landbrugspakken er forsvundet.

Men de, der nu råber op om, at Fødevare- og Landbrugspakken skal rulles tilbage, har ikke sat sig ind i sagen. Tallene i NOVANA-rapporten er for 2015, altså før Fødevare- og Landbrugspakken er iværksat. Den merudledning, der lægges op til i Fødevare- og Landbrugspakken, er der taget højde for med frivillige efterafgrøder og vådområder. NOVANA-rapporten har altså intet med Fødevare- og Landbrugspakken at gøre.