Søg Vis menu

Miljøledelse fra Danish Crown

6. maj 2021

v/ Elisabeth Falk

Over 20 bornholmske svineproducenter, som er IE- brug, har i foråret lavet ”Miljøledelse” med bistand fra Bornholms Landbrug & Fødevarer. Deadline for at indføre miljøledelse, hvis man er IE- brug, var den 21. februar 2021.

De bornholmske leverandører til Danish Crown, som er IE-brug, har for nylig modtaget en skabelon til miljøledelse med for-udfyldte rubrikker. Det har skabet en del forvirring. Jeg har derfor snakket med Ejerservice under Danish Crown, som fortæller:

Skabelonen fra Danish Crown er ment som et hjælpeværktøj til dem, som ikke allerede har lavet miljøledelse. Det er ikke et krav fra Danish Crown, at man bruger deres skabelon. Man kan udfylde skabelonen selv, eller få hjælp fra sin konsulent. Danish Crown formoder, at deres skabelon opfylder kravene fra myndigheder og det kommunale tilsyn. Miljøledelsen skal ikke indsendes til Danish Crown, men skal ligge på bedriften, så den er tilgængelig for alle medarbejdere og for det kommunale tilsyn. Den skal evt. indsendes ved årsskiftet. Danish Crown fik først ideen til at lave en miljøledelsesskabelon for 14 dage siden – derfor kommer den først nu.

Vores kommentarer:

Alle, som allerede har fået lavet miljøledelse via Bornholms Landbrug & Fødevarer, opfylder gældende krav. Der er ikke krav – hverken fra myndigheder eller fra Danish Crown - om at DC´s skabelon OGSÅ skal udfyldes. De forholdsvis få, som ikke har fået lavet miljøledelse endnu, kan bruge Danish Crown´s skabelon, eller den, som vi tidligere har udsendt som link. Vi bistår gerne, uanset hvilken model, man bruger. Vi har ikke tjekket, om Danish Crowns skabelon opfylder myndighedernes krav, men det er en hurtig og ”skrabet” model med ”genbrug” af tal, og det har vi ikke noget imod. Alle dem, som vi har bistået med miljøledelse, kontakter vi med udgangen af 2021. Miljøledelsen skal revideres hvert år, og i den forbindelse kan vi sammen aftale, hvilken model, som bedriften skal fortsætte med i 2022.