Søg Vis menu

Miljøteknologipuljen åbner snart for tilskud - kvæg og gartneri

3. sep 2019

Teknologipuljen bidrager til grønne investeringer i landbruget

Så kan der snart søges tilskud (40 % af standardomkostningen) til moderne teknologier målrettet kvæg og gartneri.

Ansøgningen kan indsendes i perioden 1. oktober til 3. december 2019.

Eksempler på teknologier, der gives tilskud til:

KVÆG

  • Gylleforsuringsanlæg til malkekvægsstalden eller slagtekalvestalden
  • Teltoverdækning af gylletank til kvæggylle
  • Udstyr til automatisk fodring med fuldfoder
  • LED-belysning i stalden
  • Varmegenindvinding fra mælkekøling

GARTNERI

  • Højisolerende dækkemateriale til isolering af væksthuse
  • Energieffektiv varmepumpe til opvarmning i væksthuse
  • Gødningscomputer til styring af gødning i væksthusproduktion af tomat og agurk
  • Lugerobotter til rækkeafgrøder af grøntsager
  • Tunneler til dyrkning af bær eller grøntsager.

Spørgsmål til miljøteknologipuljen kan rettes til Klaus H. Petersen på tlf. 5690 7843.