Søg Vis menu

Minus 20 øre på fremstillingsprisen

9. jul 2020

Vil du forbedre din bundlinje?

I KvægrådgivningDanmark tilbyder VKST og Bornholms Landbrug & Fødevarer et fokuseret forløb for en gruppe på 4-6 mælkeproducenter, der resultatmæssigt giver Minus 20 øre på fremstillingsprisen. I det daglige arbejdes der allerede med at forbedre bundlinjen på bedrifterne, men i dette forløb vil vi forsøge at se på forbedring af indtjeningsmulighederne fra nye vinkler. Herunder fokus på fremstillingsprisen og hvilke faktorer, der påvirker den!

Forestil dig at du kan producere den samme mængde mælk med samme kvalitet, men med 20 øre lavere omkostninger. Hvad giver det dig på bundlinjen? Er der noget, der er værd at jagte? Er det noget vi skal forsøge at sætte i system sammen?

Fokus på systematik
At reducere fremstillingsprisen, så det kan mærkes på bundlinjen, er en stor opgave, der kræver analyse af eksisterende produktionsforhold, systematik ved planlægning og gennemførelse af handlinger, vedholdenhed og ikke mindst samarbejde.

Det er ikke nok at konstatere, at vi hæver ydelsen og sænker omkostningerne på en række områder.

Indhold
Besøg og analyse af bedrifterne. På baggrund af ydelses- og økonomiske nøgletal udarbejdes handleplaner til udvikling af de enkelte bedrifter i gruppen.

Gennemførelse
Forløbet starter onsdag d. 7. oktober. I skemaet kan du se hele forløbet.

Konceptforløbet afsluttes i 3. kvartal 2022.

Konsulenter der er tilknyttet konceptet
Bornholms Landbrug & Fødevarer:
Jens Martin Bach, Klaus H. Petersen, Ole Harild, Lene Møller og Thomas Bay Jensen
VKST/KvægrådgivningDanmark: Mie Nøhr Andersen, Jesper Hagelund, Jens Madsen

Pris
For hele forløbet over 2 år - 46.000 kr. pr. deltager ekskl. moms. Gennemføres ved minimum 4 deltagere. Deltagergebyret kan deles i rater.