Søg Vis menu

Modernisering af din årsrapport sikrer bedre overblik over bedriften

4. dec 2016


Ved Jens Martin Bach

Fra næste år bliver din årsrapport som kunde i Bornholms Landbrug både mere informativ og mere overskuelig. Det betyder, at vi kan tilbyde dig en bedre og mere målrettet rådgivning indenfor regnskab og driftsøkonomi.

  • Øget sammenhæng mellem driftsgrensanalyse, Business Check, Benchmarking og fremstillingspris
  • Mulighed for at optimere nytten af benchmarking
  • Regnskabsmateriale, der åbner op for en forbedret dialog med bank og realkredit

 

Det er nogle af de forbedringer, du vil opleve, når du bliver præsenteret for årsrapporten i foråret 2017. Den nye årsrapport er udviklet af Bornholms Landbrug i samarbejde med de øvrige rådgivningsvirksomheder i branchesamarbejdet DLBR og SEGES. Målet har blandt andet været at kunne tilbyde et moderniseret regnskabsprodukt, der i højere grad er tilpasset regnskabspraksis i andre brancher og erhverv, men uden at gå på kompromis med landbrugets mangeårige tradition for særdeles grundig og detaljeret rapportering.

Alle kunder, der får udarbejdet årsrapport i Bornholms Landbrug, får fra næste år et nyt, moderniseret regnskab med større informationsværdi. Noget af det nye i årsrapportens interne regnskab er en konsolideringsanalyse, der viser regnskabsårets nettovirkning på formueudviklingen. Nyt er også en række supplerende nøgletal, som de finansielle virksomheder allerede i dag bruger i deres kreditvurdering og rating af landbrugsvirksomhederne.

Årsrapporten er også forbedret med et nyt grafisk udtryk, der betyder et mere tilgængeligt, læsevenligt og overskueligt regnskab. Andre nyskabelser er, at regnskabet fremover får en skarpere sondring og opdeling mellem erhvervsmæssige og private poster. For eksempel skal stuehuset nu behandles som en del af landbrugsbedriften og dermed afskrives som andre erhvervsmæssige aktiver. En anden ændring er, at værdien af afgrøder ikke, som hidtil, skal medregnes med værdien ved regnskabsafslutningen, typisk ultimo året. Værdiansættelsen af afgrøder vil fremadrettet ske til dagsværdien på høsttidspunktet.

Vi glæder os til at komme i gang med at bruge den moderniserede årsrapport i rådgivningen af vores landmænd. Med den som udgangspunkt vil vi kunne levere en endnu bedre og værdiskabende regnskabs- og driftsøkonomirådgivning vores kunder.