Søg Vis menu

Modernisering af slagtesvinestalde 2020

6. maj 2020

Ansøgningsperiode: 5. maj til 6. august 2020

Den 5. maj blev der åbnet for ansøgning om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde 2020. Ansøgningsperioden løber frem til den 6. august.

Landbrugsstyrelsen har afsat 85 mio. kr. til nybygning og tilbygning af slagtesvinestalde, og tilskudsandelen er fastsat til 25 %.
Formålet med ordningen er tilskud til en bred vifte af miljøteknologier, som kan reducere ammoniak- og klimagasudledning. Dermed får du større frihed til at vælge den teknologiske løsning, som giver den størst mulige miljø- og klimaeffekt for pengene, ved nybyg af slagtesvinestalde eller tilbygning til eksisterende slagtesvinestalde. Midlerne prioriteres efter størst mulig effekt på reduktion af ammoniak- og klimagasudledning efter projektets omkostningseffektivitet. Udgangspunktet for tilskud er gylleforsuring eller teknologier med tilsvarende effekt.

Ordningen er baseret på standardomkostninger efter nettoareal.

Du skal ikke indsende miljøgodkendelse, tilbud, byggetilladelse og finansieringserklæring for dit projekt. Først når du har fået tilsagn om tilskud og fremsender en anmodning om udbetaling, skal du fremsende kopi af tilladelser fra offentlige myndigheder.

Projektperioden er to år med mulighed for forlængelse indtil 31. december 2022.

Kontakt virksomhedsrådgiver Klaus Petersen på mail khp@blf.dk eller telefon 5690 7843 og lad os drøfte dine muligheder for tilskud.