Søg Vis menu

Naturnationalpark i Almindingen

17. nov 2021

Betænkeligheder i forhold til udformning af naturnationalpark

En af Danmarks 5 første naturnationalparker placeres i Almindingen. Regeringen har sammen med sine støttepartier besluttet, at der skal etableres naturnationalparker rundt i landet. I første omgang er der udpeget områder til 5 naturnationalparker, og den ene skal placeres i Almindingen, hvor der er lagt op til at inddrage et 1.150 ha stort område til naturnationalpark.

I forbindelse med udformningen af naturnationalparker har man bl.a. talt om indhegning, om urørt skov og om at udsætte dyr, f.eks. i en form for rewilding. Det kan være svært at gennemskue hvilke konsekvenser, disse tiltag vil få. For det kan have uhensigtsmæssige konsekvenser, og derfor har Bornholms Landbrug & Fødevarer sammen med Destination Bornholm, Gourmet Bornholm, Bornholms Travselskab, Danmarks Jægerforbund Kreds 8 og Skovdyrkerne skrevet til Naturstyrelsen for at udtrykke vores holdning og bekymring til udformningen af den kommende naturnationalpark i Almindingen.

I vores brev stiller vi bl.a. spørgsmålstegn ved, om man får mere natur ud af at indhegne Almindingen. Hegnet er bekosteligt at sætte op, og en fokuseret naturpleje, som den vores lokale naturplejere allerede udfører, skaber en meget værdifuld natur og biodiversitet. Her er der løkker, hvor dyrene afgræsser, hvilket er foreneligt med både adgang til og drift af skovene og dermed til gavn for alt og alle. Det er en naturpleje, som vi anbefaler bliver udført med kvæg, heste, geder og får.

En indhegning hegner øens naturlige vildt inde/ude og vil afskære hesteejerne fra deres fritidsinteresser i den kommende naturnationalpark.

I vores skrivelse har vi sendt nedenstående anbefaling til Naturstyrelsen:

  • En Naturnationalpark uden høje hegn, hvor der kan udføres fokuseret naturpleje, og hvor besøgende – bornholmere som gæster – ikke får oplevelsen af en naturoplevelse med begrænsninger
  • Dyrene i Naturnationalparken skal være dyr, der genetisk passer godt ind i biotopen og ikke fremmede for vores område. Det skal være får, geder, kreaturer og heste og dermed dyrehold der styrker fortællingen om en autentisk naturoplevelse for brugere af naturen og besøgende i skoven
  • Dyrene skal passes i overensstemmelse med dyreværnsloven uden undtagelser
  • Det skal være landmænd der udfører naturplejen, det fastholder både arbejdspladserne og fastholder naturplejekapaciteten
  • Dyr skal ikke gå bag hegn men i løkker afgrænset med en tråd
  • Det er ikke hensigtsmæssigt at friholde skoven for drift. Skovdrift og biodiversitet kan forenes og kan netop føre til en biodiversitet med forskellige biotoper i forskellige stadier og dermed mangfoldighed

Læs hele skrivelsen her.