Søg Vis menu

Naturstyrelsen søger robust kvæg til afgræsning

15. sep 2021

Fire mindre arealer til afgræsning i Salene og Almindingen/Ølene

Naturstyrelsen søger forpagtere til at sikre afgræsning af fire mindre arealer i Salen og Almindingen/Ølene. Formålet med forpagtningerne er pleje af naturarealer. Arealerne afgræsses for at sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed, så der skabes et varieret landskab med både skov, krat og lysåbne arealer. Græsningen sikrer, at arealerne holdes lysåbne, samt at der fjernes næring fra arealerne, så der gives plads til de plantesamfund, som er tilknyttet naturtyperne.

Der afgræsses med robuste kvægracer, et moderat græsningstryk og en lang græsningssæson for at sikre en varieret vegetationshøjde med levesteder for både planter og dyr.

Der er tale om 5-årige forpagtningsaftaler, der løber fra 1. januar 2022 til 31. december 2026.

Frist for at afgive bud er den 4. oktober kl. 9.00.

Læs mere om de fire forpagtninger via linkene nedenfor:

https://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2021/september/vil-du-afgraesse-saleneengen-ved-gudhjem/

https://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2021/september/vil-du-afgraesse-salenebakken-ved-gudhjem/

https://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2021/september/vil-du-afgraesse-ndr-aasedams-engen-i-almindingen/

https://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2021/september/vil-du-afgraesse-almegaardsloekken-ved-oelene/