Søg Vis menu

Nu strammes der op for dokumentationskravet ved salg af energibesparelser

15. nov 2016

Energistyrelsen har netop udsendt et nyt regelsæt for salg af energibesparelse, hvor der lægges vægt på dokumentationen af brændselsforbrug og varmeanvendelsen. Det vil givetvis betyde, at tilskuddet i nogle tilfælde bliver mindre, mens det i andre tilfælde vil være det samme eller større. Der vil således fortsat være gode muligheder for at opnå energitilskud til udskiftning af biobrændselskedler.

De nye anvisninger sikre, at opgørelsen af besparelserne bliver foretaget på et mere ensartet grundlag i hele landet, hvilket kun kan ses som en fordel. De nye regler træder i kraft d. 14. november 2016 og bevirker, at der skal anvendes standardberegning i forbindelse med opgørelse af besparelser, som vedrører udskiftning af bio- eller anden fastbrændselskedel.

Hidtil har tilskuddene været baseret på ejerens oplysning om forbruget og et skøn fra f.eks. autoriseret VVS. Fremadrettet bliver tilskuddet beregnet ud fra en række nøgletal, som er forudbestemt af Energistyrelsen, herunder kedlens alder og type. Der vil ikke længere være mulighed for, at vurdere en kedels virkningsgrad på den konkrete ejendom ud fra den faktiske stand og/eller indretning i installationen. Desuden er der sket en skærpelse i forbindelse med dokumentationskravet til bestemmelse af det årlige brændselsforbrug. Dette skal dokumenteres gennem købsfaktura eller regnskab. Det giver særlige udfordringer ved fyring med egenproduktion af halm, korn eller træ. Husk derfor at opgøre dit årlige energiforbrug evt. i regnskabet, hvis du står overfor en energirenovering og gerne vil hjemtage et tilskud i den forbindelse.

Denne ensretning er ensbetydende med, at udskiftning af de ringeste anlæg, ikke længere nødvendigvis udløser det største tilskud. Omvendt kan gamle, gode velfungerende anlæg naturligvis opnå et ganske fornuftigt tilskud. Det underminerer i virkeligheden tilskuddets formål med at støtte de projekter med den størst miljømæssige gevinst eller største energibesparelse. Så hvorfor overhovedet holde fast i tilskudsordningen?

Danske energiselskaber har siden 2006 haft en forpligtelse til at sikre, at der realiseres energi-besparelser i Danmark. Fra 2015 er selskabernes samlede forpligtelse på 12,2 PJ pr. år. Midlerne til at indfri målet er primært, at selskaberne kan rådgive eller give tilskud til energibesparelses-projekter.

Bornholms Landbrugs kunder er fortsat sikret et af landets højeste energisparetilskud på hele 43øre/kWh + moms. Vi har indgået et meget tæt samarbejde med en stor spiller på det danske energimarked, hvilket har resulteret i en meget operationel og effektiv forretningsgang omkring salg af energibesparelse. Det bevirker, at du får den største andel af tilskuddet i hånden. Vi vil naturligvis fortsat gerne være behjælpelige med at hjemtage tilskud ved en eventuel udskiftning eller energirenovering for din virksomhed. 

Ring til Bornholms Landbrug ved virksomhedsrådgiver Klaus H. Petersen tlf. 5690 7843