Søg Vis menu

Ny bæredygtighedspris

23. mar 2022

Kom med dit forslag - hvem skal hædres  med ny, grøn pris?

1. juni uddeles for første gang Nykredit Klima- og Bæredygtighedsprisen indstiftet af Landbrug & Fødevarer, Forenet Kredit og Nykredit. Landboforeningerne vil hjælpe med at finde kandidater – den opgave er de mere end klar til på Bornholm.

Kender du en landmand, som på sin bedrift har gjort en særlig indsats inden for bæredygtighed eller til gavn for klimaet? Måske dig selv? Uanset hvem du har i tankerne, så indstil pågældende som kandidat til Klima- og Bæredygtighedsprisen, som for første gang uddeles 1. juni.

Bag prisen står Landbrug & Fødevarer, Forenet Kredit og Nykredit, som med dette initiativ gerne vil hædre en landmand, som har udviklet sin virksomhed inden for felterne ESG: Environment (miljø); Social; Governance – (styringsprocesser m.m.) med tiltag, der kan inspirere andre landmænd.

Det er udgangspunktet, at den udpegede landmand også kan dokumentere sin aktuelle klimaudledning via det nye klimaværktøj fra SEGES Innovation. Værktøjet er netop introduceret med navnet ”ESGreen Tool – landbrugets klimaværktøj”, og udviklet af SEGES med støtte fra Forenet Kredit og Nykredit.

Bornholm er klar

Initiativtagerne til prisen håber, at de lokale landboforeninger vil være aktive i indstillingen af kandidater. Bestyrelser og rådgivere må formodes at have en god fornemmelse af, hvilke landmænd der opfylder kriterierne for at være kandidat til hæderen og de 50.000 kr., der følger med.

En forening med stort fokus på emnet er Bornholms Landbrug & Fødevarer, hvor bestyrelsen ligefrem har lagt en klima- og bæredygtighedsstrategi.

- Strategien anviser, hvilke indsatser, der kan bringes i spil på de tre niveauer vi arbejder på, nemlig det politiske, i rådgivningen og ude ved landmanden, siger Frederik Tolstrup, nyvalgt formand for Bornholm Landbrug & Fødevarer.

- Klima og bæredygtighed kommer til at fylde rigtig meget på alle niveauer. Vi er allerede begyndt at tale ESG i forhold til regnskaberne, og det vil også få mere plads i vores øvrige rådgivning.

Beregn dit klimaaftryk med ESGreen Tool

Thomas Bay Jensen, direktør for Bornholms Landbrug & Fødevarer, forventer sig meget af klimaværktøjet ESGreen Tool. Det kan beregne klimaaftrykket på bedriften og blive et stærkt ledelsesværktøj og en vigtig del af landmandens beslutningsgrundlag for valg af nye klimatiltag.

- Skal vi være klimaneutrale i 2050, så er det allerede nu, at vi skal i gang. Her i vores forening har vi i 2021 haft tre klimaworkshops, hvor mange landmænd deltog, men også lokale politikere m.fl. Det førte til en ambition om, at hver bedrift får en handleplan for at nedbringe sit klimaaftryk.

- Dertil er vi ikke nået endnu, men vi har konkrete projekter klar for både biogas og præcisionslandbrug, der kan bidrage til en mærkbar reduktion af CO2-udledning fra både den animalske produktion og markbruget. Og vi arbejder også på en decideret ESG-rådgivning, da ESG bliver et ledelsesværktøj, efterspurgt af fremtidens landmænd.

”Klima og bæredygtighed kommer til at fylde rigtig meget på alle niveauer. Vi er allerede begyndt at tale ESG i forhold til regnskaberne, og det vil også få mere plads i vores øvrige rådgivning”

Frederik Tolstrup, formand for Bornholm Landbrug & Fødevarer

Vi er i gang med en kulturforandring

For Frederik Tolstrup, nyvalgt formand for Bornholm Landbrug og Fødevarer, var den helt store gevinst ved workshoppen, at landbruget fik vist omgivelserne, at erhvervet tager udfordringen seriøst og er klar til at handle.

- Det samme vil gælde Nykredit Klima- og Bæredygtighedsprisen, udadtil men nok så meget også indadtil. Vi er i gang med at gøre klimaudfordringer og løsninger mere konkrete for landmændene. Vi kommer alle til at forholde os til bæredygtighed i dagligdagen. Det er en kulturforandring, vi er i gang med, og det vil prisen understøtte.

Frederik Tolstrup og Thomas Bay Jensen er sikre på, at Bornholm kan stille med nogle stærke kandidater til prisen i 2022.

- Nu tager vi først en snak i bestyrelsen, men derefter tænker jeg, at vi beder vores medlemmer komme med kandidater, siger formanden. Vi har nogle knaldhamrende dygtige landmænd, som hver især fortjener prisen, og er nogle supergode ambassadører for erhvervet. Det er vigtigt i den offentlige debat, at vi har nogle fyrtårne til at stå frem, siger Thomas Bay Jensen og fortsætter:

- I rådgivningen vil vi også gerne bruge disse landmænd som ambassadører. Vi har behov for at lære af hinanden, og vi har heldigvis tradition for mange gode erfa-grupper og andre relationer, der gør det nemmere at trække på hinandens viden. Det skal vi også, når det gælder ESG.

Også en pris til ungdommen

Thomas Bay Jensen hilser Nykredit Klima- og Bæredygtighedsprisen velkommen som et rettidigt initiativ. Og han glæder sig især over, at den senere i år vil blive fulgt op med en særlig ungdomspris.

- Jeg er sikker på, at de unge landmænd går meget op i både klima og bæredygtighed. Det er også fra dem, at energien skal komme. Deres ungdommelige mod og vilje til at prøve ting er virkelig værdifuld, og jeg er overbevist om, at deres engagement vil smitte af på det øvrige landbrug.

Har du et forslag til hvem der skal hædres med den nye grønne pris? Så send en mail på tbj@blf.dk eller ring 40225641.

Deadline er den 25. april.