Søg Vis menu

Nye energibesparende løsninger til landbruget efterlyses!

27. jan 2017

Fokus på øget energieffektivisering i landbruget

v/ energirådgiver Klaus H. Petersen

Bornholms Landbrug har målrettet arbejdet med energioptimering siden 2010.  Landmændene på Bornholm har allerede investeret mange penge i den nyeste teknologi for at nedbringe energiforbruget og dermed klimabelastningen ved fødevareproduktion. Alene sidste år blev der investeret mere end 4,4 mio. kr. i grøn teknologi. Det drejer sig typisk om varmeforsyning, ventilationsanlæg og belysning. Bornholms Landbrug har derfor allerede en meget energieffektiv fødevareproduktion. Spørgsmålet er, om vi kan komme endnu længere?

Landbrug & Fødevarer vil sammen med Energistyrelsen afholde en workshop den 6. februar 2017, der skal sætte fokus på øget energieffektivisering i landbruget. Der er rekrutteret 6-8 landbrugskonsulenter på landsplan og vi har fået en adgangsbillet, selvom vi kun udgør ca. 1 % af landbrugsarealet!

Derfor vil vi opfordrer vores medlemmer til at komme med deres bud på nye energibesparende tiltag i stalden, marken eller…? Send dit forslag til Klaus H. Petersen, khp@bornholmslandbrug.dk