Søg Vis menu

Nye krav til varebiler

28. mar 2019

Krav om registrering af varebil til firmakørsel

Fra den 1. juli 2019 vil varebiler på 2.000-3.500 kg tilladt totalvægt, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, være omfattet af godskørselsloven. De nye regler er tænkt som en stramning af reglerne for godskørsel, men kommer også til at påvirke varebiler, der kører firmakørsel, da der fra 1. juli er krav om, at varebiler skal registreres til firmakørsel. Landbrug & Fødevarer har sammen med flere andre organisationer skrevet til Færdselsstyrelsen og Motorstyrelsen for at påpege det uhensigtsmæssige i, at reglerne også rammer varebiler brugt til firmakørsel, men tilsyneladende uden resultat.

Firmakørsel i varebil
Firmakørsel er transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis man transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på f.eks. køb, salg eller reparation. Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, være registreret hos Motorstyrelsen. Hvis man har en tilladelse til godskørsel for fremmed regning og kører firmakørsel ved siden af godskørsel, skal man ikke registrere, at varebilen anvendes til firmakørsel.

Registrering af varebil til firmakørsel
Varebiler, som anvendes til firmakørsel, skal registreres hertil på følgende vis:

  • Gå til https://motorregister.skat.dk og log på med NemID
  • Vælg ”Registrering og Rediger tilladelse” og indtast bilens registreringsnummer eller stelnummer
  • Under ”Dispensationer og tilladelser” tilføjes ”Firmakørsel”
  • Godkend registreringen og bestil en ny registreringsattest.

Læs mere på https://www.varebilskrav.dk/