Søg Vis menu

Nye muligheder for tilskud til kvægstaldsbyggeri

27. apr 2020

Det bliver igen muligt at søge tilskud til modernisering af kvægstalde i 2020. Der er tale om en pulje på 85 mio. kroner (hvoraf 20 mio. kr. er øremærket til økologi). Der kan søges om 20 % tilskud til nybyggeri og til tilbygningsprojekter.

Tilskudsordningen Modernisering af kvægstalde 2020 er lige nu i høring, men vi kan allerede nu begynde at forberede os på de muligheder, der vil komme. Det vil være muligt at søge fra 4. september til 30. oktober 2020.

Der er afsat 85 mio. kr. til ordningen fordelt på 3 indsatsområder:

  1. Etablering af stald til malkekøer med tilhørende malkestald: 21 mio. kr. heraf 5 mio. kr. til økologi
  2. Etablering af stald til malkekøer og/eller kvier: 35 mio. kr. heraf 8 mio. kr. til økologi
  3. Etablering af stald til slagtekalve og/eller småkalve: 29 mio. kr. heraf 7 mio. kr. til økologi

Denne tilskudsordning har i højere grad end tidligere ordninger fokus på at fremme projekter, som sikrer en reduktion i ammoniakfordampningen fra kvægstalde. Der er derfor krav om, at projektet, der søges til, indeholder minimum én teknologi til ammoniakreduktion. Du må ikke påbegynde dit projekt inden ansøgning – dog må du gerne ansøge om miljøgodkendelse eller byggetilladelse – men det er ikke et krav.

Har du et projekt i tankerne, som kunne få glæde af ovenstående tilskudsordning, så ring eller skriv til: Klaus H. Petersen, 56904543