Søg Vis menu

Nye regler for efterregulering af din pension.

8. nov 2016

Ved Registreret Revisor Alex Duus.

 

De personer der får pension, har som noget nyt modtaget et brev fra Udbetaling Danmark, her i oktober eller i november. Brevet er dannet efter at Udbetaling Danmark har sammenlignet din eller jeres  skattepligtig indkomst for 2015 med den pensionsberegning, som har dannet grundlag for den foreløbig pension der blev udbetalt løbende i 2015. Reguleringen laves for at sikre at udbetalingen af pension stemmer overens med skattepligtige indkomst der iflg. lovgivningen skal danne grundlag for beregningen af pensionen.

Da det er første gang, denne fremgangsmåde bruges, kan vi ikke på nuværende tidspunkt sige, om beregningen er rigtigt. De breve fra Udbetaling Danmarks, som vi på nuværende tidspunkt har set, ser dog ud til at stemme vedrørende pensionsberegningen. Vi har dog hørt at Udbetaling Danmark har lavet fejl i over 30.000 beregninger. 

Hvis man har fået for meget pension udbetalt og skal tilbagebetale en del, skal man  dog huske på, at SKAT laver en ny årsopgørelse, hvor denne tilbagebetaling nedsætter den skattepligtig indkomst. Således vil man få ca.  40% tilbage i "overskydende" skat. Foremntlig inden man skal betale pensionspengene tilbage.


I brevet fra Udbetaling Danmark, beskrives hvordan pengene skal tilbagebetales. Der beregnes ikke renter, så det nemmeste er, at man bare afventer til Udbetaling Danmark fremsender information om, hvordan der skal indbetales for meget udbetalt pension.

Hvis man har fået for lidt i pension sker der også en efterregulering til den positive side- og her holdes skatten tilbage som en almindelig aconto skat.

Da det er første år, man gør det på denne måde, kan det være en god ide, at du får din økonomirådgiver til at gennemgå opgørelsen fra Udbetaling Danmark.