Søg Vis menu

Opbevaringskapacitet og krydsoverensstemmelse

6. dec 2019

 

 

v/ Elisabeth Falk

Tilstrækkelig opbevaringskapacitet vil under normale omstændigheder regnes som 9 måneders opbevaringskapacitet. Det er dit ansvar som landmand at kunne dokumentere, at du har tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Hvis du har aftaler om leje af opbevaringskapacitet – f.eks. gyllebeholder - skal aftalen være skriftlig. Tilstrækkelig opbevaringskapacitet er omfattet af krydsoverensstemmelse (KO). 

Sker der ændringer på bedriften, f.eks. produktionsudvidelse, er det dit ansvar at kunne dokumentere, at du stadig kan opfylde kravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet.

Planteavlskontoret har adgang til et regneark til beregning af opbevaringskapaciteten for gylle på kvæg- og svinebrug.

Den faktiske produktion af gylle beregnes ud fra dyrenes normproduktion af husdyrgødning korrigeret for aktuel fodring og vandspild. Beregningen illustrerer behovet for gylleudbringning i efteråret eller for udvidet opbevaringskapacitet.

Overvej derfor, om du i forbindelse med gødningsplanlægningen, også skal have lavet en dokumentation for opbevaringskapaciteten