Søg Vis menu

Orientering vedr. ansøgninger til Biodiversitetspuljen

3. jul 2018

v/ Elisabeth Falk

Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme biodiversiteten på Bornholm og har afsat en pulje på 600.000 kr. årligt til fremme af biodiversitet på Bornholm.

Det er muligt at søge midler fra puljen bl.a. til oprensning af søer og damme, gendannelse af våde enge, og andre naturgenopretningsprojekter. Du kan læse BRK's orientering om puljen her.

Er du interesseret, kan du henvende dig direkte til BRK. Du er også meget velkommen til at kontakte Elisabeth Falk, som gerne tager kontakten til BRK, og hjælper med at lave ansøgning. Ring eller mail på 56907815, ef@blf.dk