Søg Vis menu

Orienteringsmøde om IntegrationsGrundUddannelse, IGU

11. jan 2017

Bornholms Landbrug vil sammen med BRK og Campus Bornholm igangsætte en IGU specielt målrettet til landbruget den 1. februar 2017

Derfor holdes et orienteringsmøde på Kannikegaard den 17. januar kl. 9.00–10.00.

Agendaen er:

-    Orientering om IGU ved BRK og Campus Bornholm
-    Tidsforløbet for IGU’en på Bornholm
-    Forudsætninger for opstart, herunder hvordan vi rekrutterer egnede og motiverede flygtninge til erhvervet
-    Uddannelse og kurser før og under IGU’en, herunder en diskussion af hvad I vil ha’ at flygtningen bliver undervist i forbindelse med opstarten
-    Økonomi
-    Etc.

Tilmelding ikke nødvendig.

Efter mødet samme dag, samles en gruppe sammen med Campus Bornholm og BRK og får defineret det indledende uddannelsesbehov.
 
IntegrationsGrundUddannelse (IGU)
IGU er er en 2-årig grunduddannelse for flygtninge, hvor flygtningen veksler mellem at være på arbejde på gården og være i uddannelse på Campus Bornholm.
IGU’en er at betragte som et grunduddannelsesforløb under samme lønvilkår som elever i landbruget, selvom de er fyldt 25 år ved opstart. Det vil sige at IGU’eren aflønnes efter elevtaksten som er ca. 11.230,77 kr. første år og 13.027,99 kr. det andet år.

Derudover er IGU’en ansat på samme vilkår som øvrige medarbejdere i virksomheden i forhold til ferie, pension, sygedage, afskedigelse mv.

Forud for opstart af IGU’en har man IGU-kandidaten i et gratis praktikforløb i 1 måned, hvor både arbejdsgiver og medarbejder kan afprøve hinanden. Når den 3. uge er gået, og der er en gensidig interesse, tegnes en kontrakt om et IGU forløb, som BRK er behjælpelig med.

Umiddelbart efter opstart af IGU gennemføres et ca. 2 ugers introduktionsprogram på Kannikegaard, hvor bl.a. Kirsten Kyndesen underviser i de basale færdigheder, elever bør have kendskab til, inden de for alvor skal arbejde på gårdene.

Arbejdsgivere, der er interesseret i at ansætte en flygtning i et IGU forløb, kan deltage i dels udformningen af indholdet i introduktionsprogrammet og dels i udformningen af den øvrige uddannelses- kursusvirksomhed i resten af IGU forløbet.

Arbejdskraft på Bornholm bliver en mangelvare. Med dette projekt forsøger vi dels at integrere de nye bornholmere og dels gøre dem mere kompetente til at arbejde i landbruget. Er du interesseret i at deltage i dette projekt og ansætte en flygtning, så kontakt Thomas Bay Jensen, og du kommer på ”holdet” til opstart den 1. februar.

Orienteringsmødet er tirsdag den 17. januar på Kannikegaard, men vent ikke med at melde jeres interesse - kom frem med det samme!