Søg Vis menu

Partnerskabsaftale med Ungdomsskolen

20. maj 2019

Bornholms Ungdomsskole og Bornholms Landbrug & Fødevarer har indgået en partnerskabsaftale.

Bornholms landbrug har altid en interesse i de unge mennesker, også med henblik på at tiltrække dem til de mange interessante jobmuligheder, der er i landbruget og fødevarebranchen generelt.

Ungdomsskolen er altid interesseret at skabe så mange spændende tilbud til ungdommen som muligt, også tilbud som meget konkret kan være oplysende i forhold til det kommende arbejdsliv. Ungdomsskolen har kontakt med omkring 50 % af de bornholmske unge mellem 12 og 17 år, og der er rigtig mange af dem, som i forvejen har interesse i nogle af de vilkår og funktioner, et arbejde i landbruget tilbyder.

Målet med partnerskabsaftalen er at skabe en kontakt mellem landbruget og de unge, som både kan åbne de unges lyst og interesse for et fritidsjob og senere en interesse for at vælge landbruget som erhverv.

Konkret skaber Partnerskabsaftalen en ramme for arrangerede besøg af ungdomsskolens elever på forskellige landbrugsbedrifter og skaber en forbindelse til Bornholms LandboUngdom. Endvidere skaber aftalen en form for udstillingsvindue af fødevareerhvervet, hvor bl.a. fritidsjob, praktikpladser etc. kan formidles.     

Skoleleder for Ungdomsskolen og 10. klassecenteret Groa Vinterberg Nissen, er glad for det strukturerede samarbejde aftalen skaber, og udtaler ”For at tiltrække de unge til aktiviteter er der ofte flere ting, der spiller ind. Dels handler det for de unge om at være en del af et fællesskab – hvem er jeg sammen med – dels handler det om indholdet – får jeg noget ud af det – og endelig handler det om en god underviser – en stærk relation til den voksne. For at imødekomme disse behov hos de unge er det nødvendigt at have noget at være fælles om, og her er praksisbesøgene i landbruget et godt og konkret tilbud.

Direktør Thomas Bay Jensen udtaler ”at landbruget altid er glade for at få besøg og ser meget frem til, at der kommer endnu flere unge mennesker ud og lader sig inspirere hos vores dygtige landmænd på Bornholm”.