Søg Vis menu

Personalegoder - Regler for julegaver

5. dec 2016

v/ Karen Brandt

Et personalegode er et gode, du som arbejdsgiver betaler, og som dine ansatte kan bruge privat. Værdien af personalegoder sidestilles med løn og skal medregnes til den personlige indkomst. Dog kan en medarbejder som hovedregel modtage gaver og mindre personalegoder for op til 1.100 kr. om året (inkl. moms) uden at betale skat, men der er nogle særregler.

Julegaver i form af tingsgaver til en værdi af højst 800 kr. er skattefrie, men indgår i beregningen af den samlede værdi og tæller med i bagatelgrænsen på de 1.100 kr. Du kan som arbejdsgiver godt give en julegave, der har en værdi på op til 1.100 kr. Men så skal det hele beskattes, hvis du som arbejdsgiver, også har givet medarbejderen andre gaver i det pågældende år.

Vær opmærksom på at medarbejderen også skal betale skat af gaver i form af kontanter og gavekort, der kan byttes til kontanter og at disse også indgår i bagatelgrænsen på de 1.100 kr.

 

Eksempler på beskatning af julegaver: 

Julegavens værdi

Værdi af andet personalegode

Beskatning

Forklaring

800 kr.

-

ingen

En julegave til højst 800 kr. udløser ingen beskatning.

1.100 kr.

-

ingen

Julegaven er ikke over bagatelgrænsen på 1.100 kr., og der er ikke givet andre personalegoder det år.

800 kr.

300 kr.

ingen

Den samlede værdi er ikke over bagatelgrænsen på 1.100 kr.

810 kr.

300 kr.

Beskatning af 1.110

Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, og det friholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes.

800 kr.

400 kr.

Beskatning af 400 kr.

Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. Derfor kun beskatning af 400 kr.

 Du kan læse mere om reglerne for personalegoder på www.skat.dk, under erhverv, ansatte, personalegoder.