Søg Vis menu

Pia Madsen - 40-års jubilæum!

5. sep 2019

Pia med Fortjenstmedaljen fra Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab

Onsdag eftermiddag kunne vi i foreningen fejre Pia Madsens 40-års jubilæum med en reception. Pia blev ansat i Bornholms Landøkonomiske Forening den 1. august 1979 som elev i regnskabsafdelingen, der dengang havde til huse i Rønne.

Ved receptionen kunne Lars Jakob Larsen, tidligere formand for foreningen gennem 25 år, på vegne af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab tildele Pia Fortjenstmedaljen i sølv og æresdiplom for lang og tro tjeneste i foreningen.

Flere af Pias kunder var  mødt op til receptionen, og Pia fik mange rosende ord med på vejen fra både kunder og kollegaer - og ønsket om, at Pia også holder 50-års jubilæum!