Søg Vis menu

Planteavlsårsmøde

24. jan 2022

Onsdag den 2. februar i Aakirkebyhallerne kl. 9.30-15.30

Onsdag den 2. februar afholder planterådgivningen årsmøde i Aakirkebyhallerne kl. 9.30 til kl. 15.30. Det bliver en dag med et bredt og indholdsrigt program med både eksterne og egne indlægsholdere.

Formiddagen byder på indlæg ved vores egne planteavlskonsulenter om ukrudts- og svampebekæmpelse, præcisionslandbrug og gødskning, og Christian Møller Holm vil fortælle om årets forsøg og proteinafgrøder.

Efter frokost starter eftermiddagens program med kåring af årets agerfugleven, hvilket er en del af projekt Agerlandets fugle.

Derefter kan du høre om, hvad der er i vente med den nye EU-landbrugsreform, CAP-reformen, Søren Geert-Jørgensen, maskinkonsulent fra VKST, har indlæg under overskriften ”Har du den rette maskinstrategi?”, Jens Elbæk fra SEGES og Torben Hansen, Landbrug & Fødevarer, planteproduktion, fortæller om vandområdeplaner, klimaindsats og -værktøjer, pesticidstrategi og plantebaserede fødevarer, og dagen slutter af med orientering om nye tilskudsmuligheder i det åbne land ved Skovdyrkerne og kort indlæg om Openlands jagtportal.

Så der er mange gode grunde til at møde op i Aakirkebyhallerne til planteavlsmødet!

Tilmeldingsfrist er fredag den 28. januar. Der vil være deltagerbetaling på 400 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning. Corona-smittetallet er fortsat højt, og for at forsøge at begrænse eventuel smitte opfordrer vi til, at man bliver testet inden deltagelse planteavlsmødet.