Søg Vis menu

Puljepenge til Bornholms Landbrug & Fødevarer

25. jun 2020

Tilsagn til to projekter

Bornholms Landbrug & Fødevarer har i dag modtaget tilsagn fra Erhvervsministeriet på 2 ansøgninger til 2 forskellige projekter i Landdistriktspuljen. Begge projekter har grøn omstilling og bæredygtig udvikling som grundlæggende fokusområder.

Det ene projekt, vi har modtaget tilsagn til, er projektet der hedder ”Bornholm – et casestudie i potentialet for selvforsyning med proteinkilder”. Fra Landdistriktspuljen har vi modtaget 150.000 kr.

Projektet er ydermere finansieret med 250.000 kr. fra (F)LAG Bornholm og med 100.000 kr. fra Bornholms Brandforsikring.

Projektet skal gennemføres i perioden 1. juli 2020 til 31. december 2021. Projektets hovedformål er at undersøge mulighederne for at dyrke flere proteinafgrøder på Bornholm plus at undersøge mulighederne for at udnytte den blå biomasse til foder i den bornholmske fødevareproduktion. I projektet ligger der endvidere udarbejdelsen af 4 analyser, som skal se på Bornholms selvforsyningsgrad på foderproduktionen, en analyse af de miljømæssige konsekvenser ved øget produktion af proteinafgrøder til den animalske produktion, en analyse af den ø-økonomiske betydning ved øget selvforsyningsgrad og en markedsanalyse af GMO frie produkter.

Vi kommer til at arbejde sammen med Center for Regional og Turismeforskning, Antropolog Ole Hertz, Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling ApS (IFAU) og Tejn Vodbinderi.

Det andet projekt henvender sig til den anden ende af fødevarekæden, nemlig spisestederne. Projektet hedder Bæredygtig turisme og bæredygtige spisesteder på Bornholm.

Projektet er ikke fuldt finansieret endnu og afventer en ansøgning fra Erhvervsfremmebestyrelsen og evt. fra LAG Bornholm.

Projektet skal gennemføres i perioden 1. september 2020 til 1. september 2022. Projektets formål er at arbejde med så mange af de 184 bornholmske spisesteder indenfor det generelle begreb bæredygtighed i alle elementer af forretningen. Der er ikke mange spisesteder der er certificerede på bæredygtighed, så der er derfor et uudnyttet potentiale. Projektet vil bl.a. gennemføre workshops for de lokale spisesteder, lokale producenter af rå- og fødevarer og lokale leverandører af vand, el og affaldshåndtering.

I projektet vil man også tage på en studierejse til Gøteborg, som de seneste 4 år har ligget nr. 1 i Global Destination Sustainability Awards samt screene spisesteder med henblik på certificering. Projektet vil ydermere gennemføre en analyse af muligheder og udfordringer for bæredygtighed hos spisestederne. Projektets mål er, at 2-3 spisesteder på Bornholm bliver certificerede indenfor Green Restaurants-ordningen og får det økologiske spisemærke, at 3-4 spisesteder bliver ”screenet” med henblik på at Green Restaurantsordningen og det økologiske spisemærke kan opnås på sigt, samt at hovedparten af de bornholmske spisesteder får viden om, hvordan de kan arbejde med bæredygtighed og opnå certificering.

Projektet har 2 projektpartnere i Horesta og Center for Regional Turismeforskning og 3 netværkspartner i BOFA, Destination Bornholm og Gourmet Bornholm.

Så alt i alt en rigtig god dag for Bornholm!