Søg Vis menu

Regionsmøde, planteproduktion 22. november

6. okt 2017

De syv synder og høj faglighed

Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer igen til regionale møder rundt om i Danmark, og den 22. november går turen til Bornholm. Her vil man kunne opleve Torben Hansen, formand for L&F, Planteproduktion, Troels Toft, sektordirektør for Planter, SEGES samt fra Landbrug & Fødevarer enten områdedirektør Niels Peter Nørring eller Anders Panum Jensen, vand- og naturpolitisk chef. På mødet kan man blandt andet høre mere om De Syv Synder, det faglige og politiske arbejde bagved og et blik på fremtidens muligheder for dansk planteproduktion. Undervejs vil der også være mulighed for spørgsmål og debat.

De Syv Synder refererer til syv fejl i målsætningen for vandområdeplanerne og kvælstof-reduktionsmålene, og i løbet af sommeren har Landbrug & Fødevarer præsenteret disse syv væsentligste fejl i en kronikserie i LandbrugsAvisen. Læs de syv kronikker her. Du kan også læse mere om De 7 Synder og finde baggrundsmateriale på Landbrug & Fødevarers hjemmeside.

Mødet varer fra kl. 13.00-16.00, og der er gratis adgang for alle interesserede, men af hensyn til forplejningen til mødet vil der være tilmelding til Lisbeth Exsteen på tlf. 5690 7872 eller på mail le@bornholmslandbrug.dk.