Søg Vis menu

Regionsmøde - planteproduktion

9. okt 2019

Mandag den 4. november afholder vi i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Sektor for Planteproduktion i L&F regionsmøde om planteproduktion her på Kannikegaard.

Mødet er en del af rækken af regionale møder om kvælstofregulering og andre planteavlspolitiske emner rundt i landet. Mødet foregår kl. 16.30-19.30, og der vil være oplæg ved Thor Gunnar Kofoed, viceformand i L&F, Torben Hansen, formand for L&F Planteproduktion, Anders Panum Jensen, vand- og naturpolitisk chef i L&F, og Troels Toft, sektordirektør Planter, SEGES.

Hovedemnerne for mødet er det politiske arbejde med kvælstofreguleringen i Danmark og det faglige grundlag for de indsatser, som landbrugserhvervet rammes af, status på de kollektive indsatser og de kommende krav om flere efterafgrøder i 2020/2021.

Det er gratis at deltage i regionsmødet, men af hensyn til forplejningen er der tilmelding enten til Lisbeth Exsteen på 5690 7872 eller le@blf.dk eller på lf.dk/tilmelding-2019 senest torsdag den 31. oktober.

Vi håber, der vil være stor opbakning til mødet, der er en enestående mulighed for at høre, hvad Landbrug & Fødevarer arbejder med for at styrke planteproduktionen i Danmark, i en verden med stadig udfordrende rammevilkår.