Søg Vis menu

Rottehandlingsplan

22. nov 2017

Fra 1. januar 2018 bliver det forhåbentlig lettere for landmænd at bekæmpe rotter

Regeringen, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti er klar med en ny rottehandlingsplan for at gøre kampen mod rotterne mere effektiv.  Handlingsplanen indeholder i alt 17 forskellige indsatser inden for de 4 overordnede emner: Styrket forebyggende indsats, mere effektiv bekæmpelse, administrative lettelser og bedre anvendelse af bekæmpelsesmidler.

For landmændenes vedkommende vil bekæmpelsen af rotterne gøres mere effektiv, ved at primærproducenten selv kan iværksætte en bekæmpelsesindsats efter at have bestået et 1-dagskursus. Det er endnu ikke fastlagt, hvem ordningen omhandler, og hvilke dele af rottebekæmpelsen, de kan tage ansvaret for, ligesom forslaget kræver en tilføjelse til bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt revision af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler, hvilket forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

Du kan læse handlingsplanen og de 17 initiativer her.

Det påkrævede kursus er endnu ikke udviklet, men hvis handlingsplanen træder i kraft, vil vi arbejde på at stable et kursus på benene her på Bornholm.