Søg Vis menu

Samarbejdet blomstrer på Bornholm

2. maj 2018

I dag indledes såningen af projekt #BornholmBlomstrer, hvor 80 lokale landmænd står sammen om at så 42,195 kilometer landbrugsjord til med en speciel bornholmsk blomsterblanding

Med biodiversitetsstriber som fælles reference har Bornholms Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Dansk Planteværn og Syngenta samlet lokale og internationale firmaer, private og ikke mindst de bornholmske landmænd om at få Bornholm til at blomstre.


Repræsentanter fra Syngenta og Dansk Planteværn på Kannikegaard

#BornholmBlomstrer involverer primært landbrug og private lodsejere, men andre aktører er også med på idéen. Fra sine butikker har Netto uddelt gratis poser med økologiske blomsterfrø, imens frøfirmaet DLF har leveret mere end 200 kilo blomsterfrø under navnet ’Bornholm Blomster’. Blomsterne er specielt udvalgt til bornholmske forhold i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bornholm, og også Bornholms Biavlerforening har sagt god for projektet, som handler om mere og andet end blot blomster.

En historie om vækst
Bornholm vil gerne vokse med 4.000 tilflyttere indenfor de næste 10 år, og ikke mindst i det bornholmske landbrug er der brug for dygtige og unge hænder – ’og det er nu frøet skal sås’.

Det handler om imagepleje. Ikke kun for landbruget, men for hele øen, og det er en fælles målsætning at få Østersøens perle til at fremstå som en smuk, samlet enhed, der kan og vil stå sammen.

Bornholms Landbrug & Fødevarer er tovholder på #BornholmBlomstrer, og målet er at vise, at landbrug og natur kan gå hånd i hånd, hvis vi skaber gode rammer for begge dele. Formanden, Lars-Ole Hjorth-Larsen, lægger selv jord til blomsterstriberne, og for ham handler projektet i høj grad om at fjerne kløften mellem by og land.

”Bornholms Landbrug & Fødevarer arbejder målrettet på at udbygge kommunikationsbroen mellem forbrugerne og landbrugsproduktionen på Bornholm, fordi kløften mellem land og by øges i takt med urbaniseringen. Hvis ikke forbrugerne er i stand til at afkode eller forstå fødevarelandskabets præmisser, er det nødvendigt at hjælpe hr. & fru Danmark på vej. Fundamentet til denne bro kan både blive stærkere gennem blomsterstriber og gode samarbejdsrelationer, ” siger Lars-Ole Hjorth-Larsen om projektet.

Det er initiativtagernes mål, at projektet kan vise vejen for et godt samarbejde omkring udvikling af biodiversitetsprojekter i hele landet, og det er netop et bredt samarbejde, der er styrken ved initiativet.

De vigtigste aktører i projektet er den gruppe på mere end 80 lokale landmænd, der har indvilget i at afsætte jord til blomsterstriberne, der efter planen skal stå i to år – og i nogle tilfælde længere endnu.

Under de to hashtags #BornholmBlomstrer og #PollinatorMarathon udsender deltagerne i projektet løbende tweets og posts på Twitter, Facebook, Instagram og LinkedIn, og målet er at få alle deltagere og tilskuere til projektet til at dele sin oplevelser med omverdenen og ikke mindst med hinanden, så også turister og folk fra andre dele af landet kan få et glimt af blomsterøen i Østersøen!