Søg Vis menu

Sammen om viben

17. apr 2019

Ny kampagne skal hjælpe viben

Landbrug & Fødevarer og Dansk Ornitologisk Forening er gået sammen om at sætte fokus på viben. Vibebestanden er faldet de senere år, og de to foreninger har derfor indledt en kampagne, der forhåbentlig kan medvirke til at skabe bedre forhold for viberne i landbrugslandet.

Foreningerne har udarbejdet foldere med anbefalinger til, hvad man kan gøre for at skabe bedre forhold for viben på hhv. omdriftsarealer, eng- og græsarealer og lavbunds- eller vådområder. Du kan se folderne her og her, eller du kan læse mere om kampagnen på Landbrug & Fødevarers hjemmeside.


Vibeæg som disse skulle der gerne lægges mange flere af!