Søg Vis menu

Skoleelever tæller insekter på biernes dag

20. maj 2019

På FNs World Bee Day den 20. maj har bornholmske skoleelever lært om insekters udfordringer på Bornholm

4c fra Paradisbakkeskolen drog i dag sammen med insektekspert Morten Top-Jensen, DN Bornholm og Bornholms Landbrug & Fødevarer på tur til skansen syd for Nexø, hvor eleverne kunne tage ‘insektkørekort’ og lære mere om de pollensøgende insekters udfordringer i det åbne land.

Blomster er der kommet flere af med samarbejdet Bornholm Blomstrer, men det var først i 2018, at der kom vished for, at tiltagene beviseligt er til gavn for insekterne på blomsterøen. Dokumentationen kom med rapporten ’Insektmonitorering af de bornholmske blomsterstriber’, hvor konklusionen fra Morten Top-Jensen lød, at forekomsten af bier i blomsterstriberne i projektet #BornholmBlomstrer er langt højere end i grøftekanter og brakarealer, og det gælder både for vilde bier og honningbier. 

Som opfølgning på insekttællinger foretaget af naturvejleder Morten Top-Jensen fik deltagerne i projektet Bornholm Blomstrer idéen til at få produceret et klassesæt, så Bornholms skolebørn kan blive mere opmærksomme på insekternes levevilkår på Bornholm. Skolesættet blev præsenteret for børn fra 4. til 6. klassetrin fra øens skoler den 20. maj på FN’s World Bee Day, hvor eleverne selv skulle lære at tælle insekter. I forbindelse med præsentationen bistod Morten Top-Jensen eleverne i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bornholm og Bornholms Landbrug & Fødevarer.

 

Klaus H. Petersen fra Bornholms Landbrug & Fødevarer er tovholder i #BornholmBlomstrer. Klaus ser udviklingen af klassesættet som et stort skridt fremad for biodiversiteten på Bornholm, da den næste generation nu bliver klædt på til at arbejde for en mere bæredygtig fremtid for Bornholm. Med samarbejdet #BornholmBlomstrer er insekternes levevilkår for alvor kommet på dagsordenen, og udviklingen af et klassesæt er en helt naturlig udvikling af projektet. Det er forhåbningen, at insekttællinger løbende vil vise, at de mange, smukke tiltag de kommende år er  med til at bedre insekternes vilkår på Bornholm.

Fakta:

Bornholm Blomstrer har i 2019 udsået hvad der svarer til 75.000 kvadratmeter med blomster.

Klassesættet er udviklet i 15 eksemplarer til brug for elever på 4-6 klassetrin.

Insekt-læringsmaterialet er udviklet med støtte fra Aage V Jensen Naturfond, Sparekassen Bornholms Fond og Familielandbrugets Fond.