Søg Vis menu

Slåning af brak

17. sep 2019

25. september er frist for slåning af brak

Husk at brakmarker og andre udyrkede arealer skal være slået senest den 25. september. Der er i år 100 pct. kontrol på slåningen, så det er vigtigt, at du får slået det hele. Du skal også huske at slå bræmmer mm. Der kan f.eks. være bræmmer, der skal slås, omkring vandboringer, små søer og gravhøje mv.

Landbrugsstyrelsens kontrol foregår med udgangspunkt i satellitbilleder. På landmand.dk er der mulighed for at se visningen af satellitkontrollen for sine egne marker. Alternativt kan man se billederne på Tast selv-services IMK ved i Korttemaer at vælge Monitorering til (jf. kortet nedenfor).

Satellitkontrollens visning er som trafiklys. Grøn benyttes for græs- og brakarealer, der vurderes at overholde aktivitetskravet. Arealer, hvor aktivitetskravet ikke vurderes overholdt - hvilket kan være fordi du endnu ikke har slået marken - er gule, så her skal man huske fristen den 25. september.

Hvis aktivitetskravet ikke vurderes overholdt pr. 25. september, vil græs- og brakarealerne skifte fra gul til rød (vises dog først fra 15. oktober). Alle røde marker vil blive udtaget til fysisk kontrol, hvor det i marken vil blive vurderet, om aktivitetskravet er overholdt eller ej.

Landbrugsstyrelsen har i øvrigt oplyst, at ca. 5 pct. af de 1-årige afgrøder fremstår som gule på kortet, og at det bl.a. skyldes, at satellitanalysen ikke med stor nok sikkerhed kan identificere afgrøden på arealet. Derudover gør Landbrugsstyrelsen opmærksom på, at der kan være såkaldt ”falske” grønne marker – marker, der er markeret med grøn men ikke lever op til aktivitetskravet. Der skal man naturligvis også sørge for, at aktivitetskravet bliver opfyldt senest den 25. september.